Adventi Ige-fonal 3.

Lukács evangéliuma 3. fejezet

 

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Liszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

 

Adventi Ige-fonal 2.

Lukács evangéliuma 2. fejezet

 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.

Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.

Adventi Ige-fonal 1.

Lukács evangéliuma 1. fejezet

Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utánajártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz, hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak.

Dicsőítő- és imaest a 23.zsoltár alapján

Mindenkit szeretettel várunk! Tervezett program:

18:00 – Köszöntés, közös imádság

18.15 – 1. rész: Istennel az életünk magaslatain
Énekek
Igemagyarázat, elmélkedés a Zsoltárok 23: 1-3 alapján (Riczuné Kiss Georgina, lelkipásztor)
Énekek
Kreatív imádság
Énekek

19:15 – SZÜNET
Szeretetvendégség, beszélgetés
Könybemutató – Ritter Ida: Nagyobb Ő című könyve (könyvvásárlási lehetőséggel)

Újraindulnak istentiszteleteink az imaházban

Örömmel adjuk hírül, hogy 2020. május 31-én, Pünkösd vasárnapján újraindulnak az istentiszteletek Imaházunkban.
Vasárnap délelőttönként 10 órától, az aktuálisan hatályban levő egészségügyi előírások betartása mellett várunk nagy szeretettel minden érdeklődőt! A teraszon elhelyezett székeken helyet foglalva is lehetőség lesz az istentiszteleti résztvételre. Megfelelő időjárás esetén a gyermekek számára az udvaron biztosítunk felügyeletet.

Napi üzenet - A találkozás értéke

Napi üzenet - A találkozás értéke

 „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” Ézsaiás 55:6

Keressétek az Urat! – hangzik a próféta felhívása a babiloni fogságban levő népnek. Keressétek az Urat! – hangzik nekünk is a felszólítás. És mi azt gondoljuk: jó, jó, keresem, ha tudom. Keresem, ha lesz rá időm. Keresem, ha majd nagy lesz a baj. Keresem, úgy és akkor, ahogyan és amikor én azt megfelelőnek, alkalmasnak, kényelmesnek érzem.

Címke: 

Oldalak