Temetés

Amikor végleg el kell engednünk szerettünk kezét, a temetés váratlan teherként telepedik a családra. Ilyenkor minden egyes zavaró tényező sokkal felfokozottabban jelentkezik, sokkal fájóbban hat. Ezért hasznos lehet néhány szempont figyelembevétele.

Amennyiben azt szeretnék, hogy a szertartást a gyülekezet lelkipásztora végezze, a temetés dátumának végleges kiválasztása előtt célszerű időpontot egyeztetni a lelkipásztorral. A lelkipásztor felajánlja a személyes beszélgetés lehetőségét, amit érdemes mindenképpen elfogadni! Ez alkalommal nemcsak az adatok felvételére kerül sor, hanem igény esetén a gyászról, a gyász feldolgozásáról is szó kerülhet, ami komoly segítséget jelenthet az elengedés folyamatának szomorú magányában.

Ha azt kívánják, hogy a gyülekezet közössége is értesüljön a temetés időpontjáról, azt még a temetést megelőző vasárnapon jelezzék a lelkipásztornak, aki a hirdetések keretében erről tudósítja a gyülekezetet. A gyászjelentést is a lelkipásztornak adják át, aki elhelyezi azt a gyülekezeti hirdetőtáblán.

A református egyházban a temetést követően nincs gyászmise. A temetés alkalmával a gyászistentiszteleti szertartás a ravatalozónál történik. Ugyanakkor a temetést követő vasárnap a délelőtti istentiszteleten név szerint is megemlékezünk az elhunytról és a gyászoló család vigasztalását kérjük Istentől. Erre az alkalomra külön szeretettel hívjuk a gyászoló családot. (Ha hozzátartozók igénylik, kérésre, mód nyílhat arra is, hogy a család számára istentisztelet megtartására kerüljön sor, de erről külön és korábban is egyeztetni kell.)

Ha azt szeretnék, hogy más lelkipásztor végezze a szertartást, kérjük, ezt is jelezze a gyülekezet lelkipásztorának. Ekkor csak az elhunyt anyakönyvi adatait kell a temetés előtt közölnie a lelkipásztorral.