Személyes alkalmaink továbbra is szünetelnek

Egyházunk vezetése március 26-án új rendelkezést adott ki az ünnepi alkalmakkal kapcsolatban. Ennek értelmében Imaházunk sajnos továbbra is zárva marad, személyes találkozással járó Istentiszteletet mindaddig nem tarthatunk, míg újabb határozat nem születik erre nézve.

Online alkalmaink továbbra is elérhetők lesznek Gyülekezetünk YouTube-csatornáján, melyre szeretettel "várunk" minden ünnepelni vágyót!

Újraindulnak istentiszteleteink az Imaházban

Örömmel adjuk tudtul, hogy 2021. január 31-től újraindulnak Imaházunkban a vasárnapi istentiszteletek.

Két istentiszteletet tartunk, az alábbi rend szerint:

  • 8:30-tól nyugdíjasok, és a gyermekeket nem nevelő dolgozók részére,
  • 10:00-tól iskolás vagy kisebb gyermekeket nevelő családok részére.

A 10 órási istentiszteleten gyermekalkalom is lesz.

Ökumenikus Istentisztelet

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 

melyet a 2021. évi Ökumenikus Imahét alkalmából tartunk 2021. január 24-én, vasárnap 17 órától a Hetényegyházi Római Katolikus Templomban.

Igét hirdet: Riczuné Kiss Georgina Orsolya református lelkipásztor

A liturgiát vezeti: Szappanos Tibor, római katolikus plébános

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt közös Igehallgatásra, imádságra, könyörgésre!

Adventi Ige-fonal 23.

 Lukács evangéliuma 23. fejezet

 

 

Ezután valamennyien elindultak, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni: Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: Te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok még erősebben kiáltozták: Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig.

Adventi Ige-fonal 22.

 Lukács evangéliuma 22. fejezet

 

 

Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől.
A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság.

Adventi Ige-fonal 21.

 Lukács evangéliuma 21. fejezet

 

 

Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.

 

Oldalak