Lelkipásztor

Kádár Tamás György

Sátoraljaújhelyen születtem 1995-ben. Iskoláimat szülővárosomban, majd a szomszédos Sárospatakon végeztem. Itt a Sárospataki Református Kollégiumban tanultam a gimnáziumtól a teológia abszolválásáig. Eközben egy szemesztert töltöttem el Erasmus program keretében a göttingeni Georg-August Universität tológiai fakultázsán. Egyetemi éveim idején részt vettem a Tudományos Diákköri Konferencia országos döntőjében, és részese voltam a Teológia TDK ösztöndíjprogramjának is 3 éven keresztül. A Teológiát kitűnő eredménnyel zártam.

Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a lelkipásztori szolgálat lehet szakmailag kifogástalan, az igehirdetés lehet irodalmi stílusú és magas szintű, de mindez a Szentlélek áldása nélkül fabatkát sem ér.

Szolgálatomban két alapvető szempont vezérel: Isten minket, embereket sosem a harag eszközeként, hanem az irgalom eszközeként szeretne felhasználni. Másodszor: nem emberi szolgálatot végzünk, az egyház nem a miénk; legfeljebb Isten munkájának lehetünk a részeseivé. (Missio Dei)

Családos ember vagyok, egy feleséggel és (jelenleg) egy gyermekkel. Értük, és mindenért nagyon hálás vagyok Tulajdonosomnak, az Úr Jézusnak.

Szolgálatomat szülővárosomban, Sátoraljaújhelyen kezdtem, majd a Dunántúlra vezetett engem az Úr, Tapolcára, ahonnan három tevékeny év múltán elszólított. Így lettem 2023 decemberétől hetényegyházi lelkipásztor.