Hittanoktatás

Gyülekezetünk hittanoktatást szervez a hetényegyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolában a hivatalos, iskolai hit- és erkölcstan oktatásának keretein belül. Erre jelentkezni az iskolán keresztül lehet egy nyilatkozat kitöltésével, melyben a szülő kéri, hogy gyermeke református hittanoktatásban részesüljön. A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az osztályfőnököknél vagy az iskolatitkárságon kérhető.

Óvodai hittan foglalkozást is szervezünk a városrészi óvodákban, melyre jelentkezni minden tanév elején, a faliújságon elhelyezett jelentkezési lapon lehet.

Várjuk szeretettel ezekre az alkalmakra mindazon családok gyermekeit, akik református gyökereiket szeretnék feleleveníteni vagy a gyermekük kereszteléskor tett fogadalmuk teljesítésében szeretnének segítséget kapni, de várjuk azokat is, akik semmilyen vallásos múlttal nem rendelkeznek, egyszerűen csak szeretnének többet megtudni a Biblia világáról és a keresztyén, református hit alapértékeiről.

A hittanórák témái a Biblia legfontosabb történetei és a református, keresztyén hit alapigazságai. Az életkori sajátosságokat is figyelembe véve keressük a kapcsolatot a bibliai üzenet és a gyermekek sajátos életkérdései között. Ezek a foglalkozások általában kis csoportban zajlanak, amely lehetőséget nyújt a gyerekekkel való személyes kapcsolat építésére, személyes kérdések, problémák megbeszélésére, segítségnyújtásra.

A református hittanoktatás anyagával, az egyes évfolyamok tanmenetével kapcsolatban az alábbi linkre kattintva találhatnak a szülők bővebb információkat:
http://rpi.reformatus.hu/content/%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskola

A tanév kezdetén családlátogatás keretében minden hittanos gyermek családjával szeretnénk megismerkedni. Szeretettel várjuk a hittanos gyermekeket és családjukat is vasárnap délelőttönként az istentiszteletek és gyermek-istentiszteletek alkalmaira, 10.00 órától a gyülekezeti házunkba. Ezen túl, rendszeresen szervezünk a hittanos családok számára a gyülekezet tagjaival közös alkalmakat, kirándulást, egyéb szabadidős programokat közösségépítés és egymás jobb megismerése céljából.

"Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá (Jézushoz), hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket." (Márk evangéliuma 10: 13-16)