A református istentisztelet

Mikor érkezzem?

Az istentiszteletekre célszerű 5-10 perccel korábban érkezni. Akkor sem történik semmi baj, ha valaki elkésik: ilyenkor leggyakrabban az illető van zavarban, nem a gyülekezet. Mi jobban örülünk a kicsit késve érkezőknek, mint a tapintatosan távol maradóknak!

Hova üljek?

Az istentiszteleteken senkinek sincs foglalt helye. Van, aki szívesebben foglal helyet hátul, más meg azért ül előre, hogy jobban értse az elhangzottakat. Vannak, akik ismerőseik mellet keresnek helyet. Így hát mindenki ott foglal helyet magának, ahol a legszívesebben tartózkodik. Olykor sajnos előfordul az is, hogy az istentiszteleten nincs elegendő hely. Néhány perc múlva - a gyermek-istentisztelet kezdetekor - jó néhány hely felszabadul, akkor már van lehetőség helyet foglalni.

Vajon a gyermekek nem zavarnak?

Nem! Kifejezetten örülünk a gyermekeknek. Sőt! Azért, hogy ők is jól érezzék magukat, a számukra unalmas istentisztelet ideje alatt gyermek-istentiszteleteket szervezünk a részükre. Van olyan gyermek, aki először bátortalan még. Őket nyugodtan ki lehet kísérni a szülőknek. Gyülekezeti munkatársaink úgy készülnek fel, hogy a gyermek-istentisztelet még a felnőtteknek is hasznos lehet! Amúgy is fontos tapasztalat, hogy mi történik a gyermek-istentiszteleteken. Ez is közös téma lehet az otthoni beszélgetés alatt… A 3 év alattiaknak, akik még szüleik körül szeretnének lenni, a baba-mama helyiségben csendesen játszhatnak. Itt hangszórón hallható az igemagyarázat. De az édesanya dönthet úgy is, hogy bent marad gyermekével, legfeljebb később megy ki.

Mi történik bent...?

A református szertartás rendkívül egyszerű, könnyen megismerhető és követhető. Az istentisztelet a lelkipásztor bejövetelével kezdődik. A liturgus (aki az igehirdetés előtt és után vezeti az istentiszteletet) az ún. apostoli köszöntéssel köszönti a gyülekezetet, amely – Istennek tiszteletet adva – feláll. A gyülekezet a fekete színű református énekeskönyvből énekel, amely - ha valaki nem hozott magával - a bejáratnál kölcsönvehető, vagy az iratterjesztésnél megvásárolható. (Az énekek az énektáblán ki vannak írva, így azok előre kikereshetők.) Ezután egy szolgáló a Bibliából olvas fel egy igeszakaszt, amit imádság és ének követ. Többen vannak, akik ezt a részt a Biblia segítségével együtt olvassák a lekcióolvasóval. Mivel vasárnaponként folyamatosan kerül felolvasásra egy-egy könyv vagy levél, így ezek könnyebben kikereshetők. Az imádság alatt a gyülekezet általában feláll, ami a figyelést, és az Úr előtti tiszteletadást is elősegíti. A prédikáció előtti ének után a gyermekek kimennek a gyermek-istentiszteletre. Nyugodtan bíztassuk vagy kísérjük ki gyermekünket, az ének befejezéséig (de utána is) lesz módunk visszajönni.

A prédikáció a bibliai rész mindennapokra alkalmazott kifejtését jelenti. Érdemes úgy hallgatni, hogy az ember folyamatosan úgy figyel rá, vajon mi az, ami számomra is üzenet lehet.

A záró imádság után a hirdetések felolvasására kerül sor. Ezekben a gyülekezet életének legfontosabb ügyeit foglalják össze azok a munkatársak, akik hirdetnek.

Végül az áldás következik, amit lehajtott fejjel fogad a gyülekezet.

Az istentisztelet (az ünnepeket, illetve kivételes eseteket kivéve) pont 1 óra alatt fejeződik be. A gyülekezet tagjai az istentisztelet után még nem szoktak rögtön elmenni, szívesen beszélgetnek még egymással. Örömmel marasztalunk Téged is. Ha van időd, maradj velünk!

Azok, akik közvetlenül az istentisztelet után elmennek, a lelkipásztortól a kijáratnál kézfogással és a reformátusoknál megszokott köszönéssel - „Áldás, békesség!” kívánásával - búcsúznak.