Gyülekezeti bibliaóra

A gyülekezeti bibliaóra közösségünk minden korosztályának szóló kiscsoportos alkalom. Célja kettős: egyrészt az Ige üzenetét szeretnénk mélyebben megérteni, és közösen keresni a választ, hogy a megértett üzenet hogyan alkalmazható a mindennapi életünkre nézve. Másrészt a kiscsoportos együttlét lehetőséget ad egymás jobb megismerésére is, a gyülekezeten belüli kapcsolataink erősödésére.

A bibliaórák általában közös énekléssel és imádsággal kezdődnek, majd Igeolvasás és a téma bevezetése után az alkalom vezetőjének kérdései alapján haladunk előre, megosztjuk egymással a gondolatainkat és így, közösen keressük a válaszokat. Az alkalom közös imádsággal, imaközösséggel zárul.

Az alkalmakon a beszélgetést a lelkipásztor, illetve más, arra képzett gyülekezeti tagok vezetik. Amíg a felnőttek beszélgetnek, a gyermekek a szomszéd szobában játszhatnak, így a családok minden tagját szeretettel várjuk a bibliaórás közösségbe.

A gyülekezeti bibliaórák időpontja a 2021/22-es tanévben:
Kéthetente péntekenként, 18:00-19:30-ig

A témák beosztása a következőképp alakul:


KERESZTYÉN JELLEM (Andrea Sterk & Peter Scazzero könyve alapján)

Dátum | Téma | Ige | Szolgáló
Szeptember 24. | Megigazulás: A kereszt értelme | Róma 3: 9-26 | Gina
Október 8.  | Jézus Krisztus Úr! (1) | Kolossé 1: 15-23 | Ica
Október 22. |  Jézus Krisztus Úr! (2) | Lukács 14: 25-35 | Ancsi
November 5.  | Kísértés | 1 Mózes 39 | Gina
November 19.  | Hit | 1 Mózes 22: 2-19 | Gina
December 3.  | Szentség | Efézus 4: 17- 5: 7 | Gina
December 17. | Adventi dicsőítő áhitat | Gina | Imaház
Január 7.  | Irgalmasság | Lukács 10: 25-37 | Ica
Január 21.  | Szolgálat | Filippi 2 | Ancsi
Február 4.  | Önismeret | 2 Mózes 3: 1-15;4: 1-17 | Gina
Február 18.  | A lelki ajándékok és Krisztus teste  | 1 Korintus 12:4-26 | Gina
Március 4.  | Alázat | Márk 10: 32-45 | Ica
Március 18.  | Állhatatosság | 2 Timóteus 1: 8 –2:7 | Ancsi
Április 1.  | Böjti zenés áhitat | Gina | Imaház
Április 15.  | Nagypéntek, istentisztelet | Gina | Imaház
Április 29.  | Úrvacsora és bűnbánat | Róma 7: 14-25 | Gina
Május 13. | Úrvacsora és közösség | 1 Korintus 11: 17- 34 | Gina
Május 27.  | Úrvacsora és hálaadás | ApCsel 2: 41-47 | Gina
Június 10.  | Évzárás | Szalonnasütés