Gyülekezeti bibliaóra

A gyülekezeti bibliaóra közösségünk minden korosztályának szóló kiscsoportos alkalom. Célja kettős: egyrészt az Ige üzenetét szeretnénk mélyebben megérteni, és közösen keresni a választ, hogy a megértett üzenet hogyan alkalmazható a mindennapi életünkre nézve. Másrészt a kiscsoportos együttlét lehetőséget ad egymás jobb megismerésére is, a gyülekezeten belüli kapcsolataink erősödésére.

A bibliaórák általában közös énekléssel és imádsággal kezdődnek, majd Igeolvasás és a téma bevezetése után az alkalom vezetőjének kérdései alapján haladunk előre, megosztjuk egymással a gondolatainkat és így, közösen keressük a válaszokat. Az alkalom közös imádsággal, imaközösséggel zárul.

Az alkalmakon a beszélgetést a lelkipásztor, illetve más, arra képzett gyülekezeti tagok vezetik. Amíg a felnőttek beszélgetnek, a gyermekek a szomszéd szobában játszhatnak, így a családok minden tagját szeretettel várjuk a bibliaórás közösségbe.

Gyülekezeti bibliaórák 2022-23.
Kéthetente pénteken 18.00-tól
a Heidelbergi Káté alapján

Dátum Téma Kérdések
Szeptember 30. Egyetlen vigasztalásunk 1-2. (1. úrnap)
Október 14. Milyen az ember? 3-8. (2-3. úrnap)
Október 28. Bűnt büntető, igazságos Isten 9-11. (4. úrnap)
November 11. Kicsoda a Szabadító? 12-19. (5-6.úrnap)
November 25. Mit jelent hinni? 20-23. (7. úrnap)
December 9. Szentháromság Isten 24-25. (8. úrnap)
Január 13. Teremtő és gondviselő Isten 26-28. (9-10. úrnap)
Január 27. Krisztus nevei 29-34. (11-13. úrnap)
Február 10. Krisztus születése 35-36. (14. úrnap)
Február 24. Krisztus szenvedése 37-40. (15-16. úrnap)
Március 10. Krisztus halála 41-44. (16. úrnap)
Március 24. Krisztus feltámadása 45. (17. úrnap)
Április 7. Nagypénteki passiós istentisztelet
Április 21. Krisztus mennybemenetele 46-49. (18. úrnap)
Május 5. Krisztus uralma és visszajövetele 50-52. (19. úrnap)
Május 19. Kicsoda a Szentlélek? 53. (20. úrnap)
Június 2. Az egyházról 54-56. (21. úrnap)
Június 16. A feltámadás és örök élet reménysége 57-58. (22. úrnap)
Június 30. Záró alkalom