Hogyan lehetek egyháztag?

Választói névjegyzéki tag az a konfirmált református lehet, aki rendszeresen részt vesz a gyülekezet istentiszteleti alkalmain és úrvacsorai közösségein, illetve elkötelezett módon részt vállal a gyülekezet anyagi terheinek hordozásában.

A konfirmációi szándékot, valamint a választói névjegyzékbe történő felvételi kérelmet a lelkipásztornál kell kérni.

A gyülekezet választói névjegyzékébe felvettek döntenek nyílt vagy titkos szavazással a gyülekezet fontosabb kérdéseiről. Az utóbbi időben ilyenek voltak a presbiterválasztás, az istentiszteleti időpont megválasztása, a lelkipásztor-választás, stb.