Istentiszteleti formák

Hónap első vasárnapján úrvacsorai közösségben vagyunk együtt. Az Úrvacsora egyházunk egyik sákramentumaként kiemelt alkalma annak, amikor nem csak az értelmünk és érzéseink által, hanem a kenyér és a bor magunkhoz vétele által fizikai módon is emlékezünk Jézus Krisztus értünk vállalt áldozatára, átélhetjük bűneink bocsánatát és megerősödhetünk az Istentől kapott új életben. Várjuk ebbe a közösségbe mindazokat, akik reformátusként konfirmáltak, vagy más gyülekezetben, felekezetben rendszeresen élnek az Úrvacsorával. Azokat is szeretettel várjuk az Úr asztalához, akik még nincsenek felhatalmazva az Úrvacsorával való élésre, ők egy áldó Igét kapva erősödhetnek meg az Istennel elkezdett útjukon.

Hónap második vasárnapján dicsőítő istentiszteletet tartunk. Ezeken az alkalmakon az igehirdetés után hosszabban éneklünk, melynek célja, hogy Istent megszólítsuk, dicsérjük, személyesen Elé tárjuk mindazt, ami bennünk van. Ebben általában modernebb, napjainkban íródott énekek segítenek bennünket, többféle hangszer: gitár, zongora, fuvola kíséretével.

Hónap harmadik vasárnapján a hirdetések keretében könyvajánlót hallgathatunk meg. Gyülekezetünk könyves szolgálatán keresztül lehetőség van könyvek kölcsönzésére illetve új könyvek megrendelésére, megvásárlására is. A könyvajánló keretében egy-egy új könyvet ismerhetünk meg személyes olvasmányélmény alapján, melyek a keresztyén életben, Jézus Krisztus követésében segítenek bennünket.

Hónap negyedik vasárnapján családi istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon az igehirdetés előtt gyerekénekeket éneklünk a gyülekezet legkisebbjeivel közösen. Az igehirdetés után személyes bizonyságtételt hallgathatunk meg a gyülekezet egy felnőtt tagjától. Istentisztelet után szeretetvendégség keretében van lehetőség együtt maradni, beszélgetni, a közösséget építeni.