Jöhetnek-e más felekezethez tartozók is?

Gyülekezetünkhöz tartoznak olyan családok is, amelyekben csak egy-két családtag református, de hol ebben, hol egy másik egyházközségben vesznek részt az istentiszteleten. Vannak olyan alkalmak is (pl. temetés, esküvő stb.), amikor más felekezethez tartozók is részt vesznek istentiszteltünkön, és ma már nem ritka az ökumenikus istentisztelt sem, amikor pl. reformátusok és katolikusok együtt állnak meg Isten előtt. Nem utolsó sorban vannak néhányan, akik nem tartoznak felekezetünkhöz, vallásukat szeretnék megtartani, a vasárnapi istentiszteletre mégis gyülekezetünkbe látogatnak el. Természetesen nincs semmi akadálya annak, hogy az istentiszteleti alkalmon nemreformátusok is jelen legyenek. Ez semmire nem kötelezi őket. Olykor mi is igyekszünk egyszerű liturgiánkat még követhetőbbé, érthetőbbé tenni (pl. vendégváró istentiszteletek).

Azt gondoljuk, hogy a Biblia útmutatása szerint az egyház (a hívő emberek közössége) nem választható külön felekezetek szerint, hiszen a Biblia maga sem tud több felekezetről, csak egy egyházról: a keresztyénségről. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy nemcsak egyféleképpen lehet keresni az Isten felé vezető utat. Ma már a több felekezet inkább színesíti a keresztyének világát. Szeretnénk megélni a testvéri közösséget, amely abban segít, hogy egymás hite által épülve és erősödve közelebb kerülhessünk Jézus Krisztushoz. Ezért nagy öröm, ha olyan keresztyének is ellátogatnak közösségünkbe, akik nem tartoznak egyházunkhoz, és véleményükkel segítik épülésünket. Ugyanakkor szomorúan vesszük tudomásul, hogy vannak olyan felekezetek, amelyek a kizárólagosság igényével, Isten népének többi tagját kirekesztve élik meg a hit örömét. Mi ebben nem kívánjuk példájukat követni!

Akik nem akarnak úrvacsorázni, vagy nem vehetnek részt az úrvacsorai közösségben, szintén kijöhetnek a megterített asztalhoz, ahol kezüket keresztbe téve jelezhetik a lelkipásztornak, hogy ők az úrvacsorai közösségből nem, de Isten áldásából szeretnének részesülni. A lelkipásztor pedig áldásával fogadja őket is a közösség tagjaiként.