Melyek a református egyház legfontosabb tanításai?

Azt valljuk, hogy az ember születésétől fogva célttévesztett (azaz természeténél fogva képtelen saját erejéből megtalálni életében és örök életével kapcsolatban is a helyes megoldást), ami a Biblia tanítása szerint lehetetlenné teszi, hogy élete halála után abban a boldogságban telhessen, amelyre a keresztyéneknek ígéretük van.

Ezért arra van szüksége, hogy valaki kiváltsa ebből a helyzetéből. Erre a Biblia tanítása szerint csak Jézus Krisztus alkalmas, aki ezt a lehetőséget mindenki számára szabaddá tette.

Az embernek ezt a lehetőséget el kell fogadnia. Az Isten világosan leírta, mit kínál, és az embernek ezért mit kell tennie. Ennek módját (mint egy szerződésben) rögzítette is. Ez a Szentírás. Ebben rengeteg ígéret és feltétel is leírásra került. Éppúgy, mint amikor az ember bármilyen szerződést (szövetséget) köt. Az Újszövetség lényege, hogy az Isten által felkínált lehetőség ma már nemcsak egy nép előtt adott, hanem minden nép, így a magyarok előtt is.

A 66 könyvből álló Bibliában – amit mi Isten emberek által írt kijelentésének tartunk – minden dolgot leírtak, amely szükséges az Úr megismeréséhez, és az élet legfontosabb kérdéseiben való eligazodáshoz. Az Írás Istent úgy mutatja be, mint Aki háromféle módon mutatta be magát: teremtő és gondviselő Atyaként, megváltó Fiúként és megszentelő Szentlélekként; úgy, ahogy valaki egy személyben lehet szülő, pedagógus és polgármester is egyszerre, egy időben.

Hisszük, hogy a Biblia ma is olyan könyv, amelynek gondolatai erővel és hatalommal szólalhatnak meg szívünkben, hasonlóan a prédikációhoz és az úrvacsorához.

A Biblia tanításához híven kettő sákramentumot (szentséget) ismerünk: a keresztséget és az úrvacsorát.

Úgy ismertük fel, hogy az ember kegyelemből és hit által nyerhet örök életet, ehhez önmaga erejéből nem tehet hozzá semmit. A hit következménye az a hála, amely jó cselekedeteket eredményez, de a jó cselekedetek még nem feltétlenül eredményeznek hitet, még kevésbé örök életet. Mindez az Úr hívása alapján kezdődik el, amelyre (a házassághoz hasonlóan) az ember elköteleződésével válaszol, s amely gondolkodásmódjának megváltozásában lesz érzékelhetővé. Ez az, amit a Biblia megtérésként fogalmaz meg.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus az utolsó időkben másodszor is eljön, és ígérete szerint magával viszi választottait, amit a keresztyének közösségében mi magunk is várunk.