Keresztelés

A keresztség minden ember életében, legyen felnőtt vagy kisgyermek, egészen különleges alkalom: egy olyan, Istennel járt életút kezdete, mely a teljes földi életet felölelve, az örökkévalóság felé tart. Miközben átéljük, hogy Isten megelőlegező szeretetével, jóságával fordul felénk, mi magunk életre szólóan elköteleződünk Jézus Krisztus követésére. Éppen ezért az a vágyunk és törekvésünk, hogy minden keresztelésre jelentkezőt támogassunk, hogy a keresztség súlyának megfelelő komolysággal készülhessen erre az igazán fontos eseményre.

Református egyházunkban a gyermekkeresztség gyakorlata a legjellemzőbb. A keresztelés alkalmával a keresztelendő gyermek – családjával együtt – a gyülekezet közösségébe tagozódik be, s ez által Isten családjának tagjává válik. Ha olyan család szeretne keresztelőre jelentkezni, akinek még nem volt kapcsolata közösségünkkel, illetve más református gyülekezetnek sem voltak aktív, szolgáló tagjai, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy már a keresztelés előtt kialakuljon egy szeretetkapcsolat a család és a gyülekezet közössége között.

Ezért a lelkipásztorral történő telefonos egyeztetés után a vasárnap délelőtti istentiszteletekre hívjuk, várjuk a családot, hogy megismerjék közösségünket. Imaházunkban a legkisebbek számára baba-mama szoba áll rendelkezésre, ahol a gyermekre vigyázó szülő képernyőn keresztül követheti az istentiszteletet. Nagyobb testvérek számára korosztályi sajátosságoknak megfelelő gyermek-istentisztelet lehetőségét kínáljuk fel.

A már meglévő, alakuló kapcsolatra épülhet rá a keresztelői felkészítés, mely körülbelül fél évet vesz igénybe. Ennek keretében a lelkipásztor és a család 5 alkalommal találkozik – a találkozók praktikussági okokból rendszerint családlátogatás keretében, a keresztelésre jelentkező család otthonában történnek. A felkészülés során átbeszéljük a keresztyén hit alapjait és a keresztség lényegét: melyek Istennek a keresztségben felkínált ajándékai, milyen elköteleződést kíván a családtól a keresztségkor kimondott fogadalom, hogyan lehet mindezzel jól élni. A gyermekkeresztségben a szülők és a keresztszülők nem kevesebbet ígérnek meg Isten és az emberek előtt, hogy ezután gyermeküket a református egyházban, hitben nevelik.

A keresztelés pontos időpontjának megbeszélése a felkészülés alatt történik. Mivel a keresztség nem csak a család, hanem az egész gyülekezet ünnepe, így minden keresztelő a gyülekezet jelenlétében, vasárnap délelőtti istentisztelet keretében zajlik. A kereszteléskor a gyülekezet is fogadalmat tesz: Isten előtt elkötelezi magát, hogy a családot fogadalma teljesítésében minden tőle telhető módon segíti. Ettől kezdve a megkeresztelt gyermeket és családját közösségünk részeként tartjuk számon, számítunk rájuk és számon tartjuk őket.

Ahogy a római katolikus egyház is elismeri a református keresztséget, úgy a mi gyülekezetünkben sem keresztelünk újra senkit, aki Jézust Istennek valló egyházban kapta meg a keresztség sákramentumát. Ha valaki ezen túl szeretné megerősíteni kapcsolatát a református egyházzal, konfirmációra célszerű jelentkeznie.

Ha valaki gyermekként nem részesült a keresztség sákramentumában, számára felnőttként is lehetséges a keresztelkedés. Ez személyes hitvallással együtt történhet, ahol a keresztelendő felnőtt a gyülekezet előtt tesz bizonyságot hitéről. A felnőtt keresztelést is felkészülés előzi meg, mely a gyülekezeti alkalmakon való részvétel és a lelkipásztorral, presbiterekkel történő beszélgetések során történik.

„Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté evangéliuma 28: 18-20