Igehirdetések

Dátum, cím Igehirdető, műfaj Lekció, textus Dokumentum Felvétel
2019.12.22
József adventje
Advent
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Máté 1: 18-24.
Jeremiás 29:11.
Máté evangéliuma
Jeremiás próféta könyve
Hangfelvétel
2019.12.15
Mária - az engedelmesség útja
Advent
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Lukács 1,26-38.
Lukács 1, 46-55.
Lukács evangéliuma
Hangfelvétel
2019.12.08
Zakariás és Erzsébet - ébredő reménység
Advent
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Lukács 1,5-23.
Malakiás 3,22-24.
Lukács evangéliuma
Malakiás próféta könyve
Hangfelvétel
2019.12.01
Vágyakozás és beteljesülés - a Messiás ígérete
Advent
Riczuné Kiss Georgina Orsolya
úrvacsorás
Zsoltárok 13,1-6.
Ézsaiás 15,1-10.
A Zsoltárok könyve
Ézsaiás próféta könyve
Hangfelvétel
2019.11.24
Jónás - menekülés az elhívás elől
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Jónás 1,1-16.
Zsolt 103,8-14.
Jónás próféta könyve
A Zsoltárok könyve
Hangfelvétel
2019.11.17
Ezékiel - elhívás megalkuvás nélküli követségre
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Ezékiel 1,1-6 és 24-28.
Ezékiel 2,1-7 és Gal 1,10.
Ezékiel próféta könyve
Pál levele a galatákhoz
Hangfelvétel
2019.11.10
Jeremiás elhívása - az öröktől fogva ismerő Isten
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Jeremiás 1,1-10.
Jer 1,4-5. és Zsolt 139,13-19.
Jeremiás próféta könyve
A Zsoltárok könyve
Hangfelvétel
2019.11.03
Ézsaiás - találkozás a Szent Istennel
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya
úrvacsorás
Ézsaiás 6,1-8.
Zsolt 51,7-15.
Ézsaiás próféta könyve
A Zsoltárok könyve
Hangfelvétel
2019.10.27
Illés próféta és Pál apostol: Mit kezd Isten az erőtlenségeinkkel?
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya 1Kir 19,1-19.
2Kor 12,7-10.
A királyok első könyve
Pál második levele a korinthusiakhoz
Hangfelvétel
2019.10.20
Sámuel, és az újat kezdő Isten
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya 1Sámuel 3,1-18.
1Sámuel 3,19-21.
Sámuel első könyve
Hangfelvétel
2019.10.13
Gedeon - elhívás bizalomra
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Bírák 6,11-24.
Bírák 6,33-34. és Róm 8,14-15.
A bírák könyve
Pál levele a rómaiakhoz
Hangfelvétel
2019.10.06
Józsué - elhívás "Isten harcosának"
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya
úrvacsorás
Józsué 1,1-19.
Józsué 5,13-15.
Józsué könyve
Hangfelvétel
2019.09.29
Mózes - elhívás a "lehetetlen küldetésre"
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya 2Mózes 3,1-22.
2Móz 4,1-17.
Mózes második könyve
Hangfelvétel
2019.09.22
Jákób - és az életúton át formáló Isten
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya 1Mózes 28,10-22.
1Móz 32,23-32.
Mózes első könyve
Hangfelvétel
2019.09.15
Ábrahám-Isten barátja
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya 1Mózes 12,1-5.
Zsid 11,8-10.
Mózes első könyve
A zsidókhoz írt levél
Hangfelvétel
2019.09.08
Noé elhívása - "egyedül a világ ellen"
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya 1Mózes 6,9-22.
Zsid 11,1-2 és 7.
Mózes első könyve
A zsidókhoz írt levél
Hangfelvétel
2019.09.01
Az első emberpár-elhívás az életre
Elhívás
Riczuné Kiss Georgina Orsolya
úrvacsorás
1Mózes 1,26-2,4.
1Móz 2,5-9. és 15-25.
Mózes első könyve
Hangfelvétel
2019.08.25
Kutyának lenni
Zámbóné Ivanics Hajnalka
vendég igehirdető
Zsoltárok 40.
Máté 15,21-28.
A Zsoltárok könyve
Máté evangéliuma
Hangfelvétel
2019.08.18
Az egyház feladata a változó világban
Kuti József
vendég igehirdető
Apcsel 11,19-26.
Apcsel 11,19-21.
Az apostolok cselekedetei
Hangfelvétel
2019.08.04
Lelki harc, lelki fegyverek
Riczuné Kiss Georgina Orsolya
úrvacsorás
Efézus 6,10-24.
Ef 6,10-13.
Pál levele az efezusiakkoz
Hangfelvétel

Oldalak