Ünnepi istentiszteletek 2023 Húsvétján

  • Április 7. Nagypéntek 18.00 – Passiós istentisztelet Máté evangéliuma alapján
  • Április 9. Húsvét vasárnap 10.00 – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet és gyermekistentisztelet

Húsvét hétfőn az Imaházban nem tartunk istentiszteletet.

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg
önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán
kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges
gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében
halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.

Pál levele a kolossébeli gyülekezethez 1: 19-22

Címke: