Temetés és keresztelés

Néhányan keresztelés vagy temetés kapcsán jönnek el először hozzánk. Ezért ezekről néhány fontos gondolatot hasznosnak tartunk elmondani.

A keresztelés

A keresztelés Istennek az emberrel kötött szövetségének jele, és az Isten hívására történő válaszadás, hitvallás kifejezésének külső megnyilvánulása. Éppen ezért annak örülnénk, ha mód nyílna arra, hogy minden keresztelésre jelentkezőt abban támogassunk, hogy a keresztség súlyának megfelelő komolysággal készülhessen erre az igazán ünnepi eseményre.

A gyermekkeresztségben a szülők és a keresztszülők nem kevesebbet ígérnek meg Isten és az emberek előtt, hogy ezután gyermeküket a református egyházban, hitben nevelik.

A felnőttek esetében maga a keresztelésre jelentkező tesz hitvallást elkötelezettségéről. Olykor a felnőttkeresztséget és a konfirmációt össze is kapcsolják, de ez nem feltétlenül kell, hogy így történjen, hiszen a kettő egészen mást fejez ki.

Ezért kérünk mindenkit, hogy a lelkipásztorral közösen még egyszer újra gondolják végig fogadalmuk súlyát, és annak teljesíthetőségét.

Ahogy a római katolikus egyház is elismeri a református keresztséget, úgy a mi gyülekezetünkben sem keresztelünk újra senkit, aki Jézust Istennek valló egyházban kapta meg a keresztség sákramentumát. Ha valaki ezen túl szeretné megerősíteni kapcsolatát egyházunkkal, inkább konfirmációra célszerű jelentkeznie.

A temetés

Amikor végleg el kell engednünk szerettünk kezét, a temetés váratlan teherként telepedik a családra. Ilyenkor minden egyes zavaró tényező sokkal felfokozottabban jelentkezik, sokkal fájóbban hat. Ezért hasznos lehet néhány szempont figyelembevétele.

Amennyiben azt szeretnék, hogy a szertartást a gyülekezet lelkipásztora végezze, a temetés dátumának végleges kiválasztása előtt célszerű időpontot egyeztetni a lelkipásztorral. A lelkipásztor felajánlja a személyes beszélgetés lehetőségét, amit érdemes mindenképpen elfogadni! Ez alkalommal nemcsak az adatok felvételére kerül sor, hanem igény esetén a gyászról, a gyász feldolgozásáról is szó kerülhet, ami komoly segítséget jelenthet az elengedés folyamatának szomorú magányában.

Ha azt kívánják, hogy a gyülekezet közössége is értesüljön a temetés időpontjáról, azt még a temetést megelőző vasárnapon jelezzék a lelkipásztornak, aki a hirdetések keretében erről tudósítja a gyülekezetet. A gyászjelentést is a lelkipásztornak adják át, aki elhelyezi azt a gyülekezeti hirdetőtáblán.

A református egyházban a temetést követően nincs gyászmise. A temetés alkalmával a gyászistentiszteleti szertartás a ravatalozónál történik. Ugyanakkor a temetést követő vasárnap a délelőtti istentiszteleten név szerint is megemlékezünk az elhunytról és a gyászoló család vigasztalását kérjük Istentől. Erre az alkalomra külön szeretettel hívjuk a gyászoló családot. (Ha hozzátartozók igénylik, kérésre, mód nyílhat arra is, hogy a család számára istentisztelet megtartására kerüljön sor, de erről külön és korábban is egyeztetni kell.)

Ha azt szeretnék, hogy más lelkipásztor végezze a szertartást, kérjük, ezt is jelezze a gyülekezet lelkipásztorának. Ekkor csak az elhunyt anyakönyvi adatait kell a temetés előtt közölnie a lelkipásztorral.