Jövőkép-küldetés

JÖVŐKÉP:
Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely:

 • Isten dicsőségére él,
 • felismeri és cselekszi az Ő akaratát,
 • az Isten közelében megértett –Bibliai- értékek mellett hűségesen kiáll,
 • azokra alapozva felelős közösségi döntéseket hoz,
 • minőségi szolgálatot végez,
 • az Evangéliumot társadalmi különbségeket áthidaló módon hirdeti,
 • diakóniájában erős közösség.

 

KÜLDETÉS:

A jövőképből fakadóan gyülekezetünk küldetését az alábbi konkrét feladatok megvalósulásában ismertük fel.

 • A gyülekezet elkötelezett módon figyelje Isten útmutatásait, és találjon megfelelő eszközöket annak megvalósításához.
 • A Biblia alapján közösen mérlegeljük felismeréseinket, döntéseinket, és felelősen vállaljuk azok következményeit, függetlenül a társadalmi elvárásoktól.
 • A gyülekezet a szolgálatában tartsa szem előtt a társadalmi és kulturális különbségeket.
 • Lehetőségeink szerint kapcsolódjunk az általunk képviselt értékekre nyitott gyülekezetekhez, közösségekhez, folyamatokhoz, szolgálatokhoz.
 • Teremtsük meg a színterét annak, hogy mind az egyének, mind pedig a családok megtalálják a hitbeli növekedés lehetőségét gyülekezetünkben.
 • A gyülekezet váljon érzékennyé közösségünk elesettebb, gyengébb tagjainak felkarolására.