Igehirdetések

Dátum, cím Igehirdető, műfaj Lekció, textus Dokumentum Felvétel
2020.04.19
A lelki szegénység áldásai
Boldogmondások
Riczuné Kiss Georgina Orsolya 1 Kor 1: 26-31
Máté 5: 1-3
Pál első levele a korinthusiakhoz
Máté evangéliuma
Hangfelvétel
Videófelvétel
2020.04.13
Jézus és Magdalai Mária - túllátni a tragédián
Húsvét
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Zsoltárok 16.
János 20: 1-18
A Zsoltárok könyve
János evangéliuma
Hangfelvétel
Videófelvétel
2020.04.10
Nagypénteki passió
Húsvét
Riczuné Kiss Georgina Orsolya
meditatív
Márk 14-15
Márk 14-15
Márk evangéliuma
Hangfelvétel
Videófelvétel
2020.04.05
Találkozás a Királlyal
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Zsoltárok 24.
Máté 21: 1-17
A Zsoltárok könyve
Máté evangéliuma
Hangfelvétel
Videófelvétel
2020.03.29
Jézus és a bűnös asszony - amikor nagyon nem vagyunk jól
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Ézsaiás 55
Lukács 7: 36-50
Ézsaiás próféta könyve
Lukács evangéliuma
Hangfelvétel
Videófelvétel
2020.03.22
Jézus és a gazdag ifjú: teljesítmény kontra kegyelem
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Márk 10: 13-27
Efézus 2: 8-9
Márk evangéliuma
Pál levele az efezusiakkoz
Hangfelvétel
2020.03.15
Jézus és Zákeus - kontrollvesztés és valódi biztonság
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Lukács 19:1-10.
1 Mózes 3:1-7. és Lukács 19:10.
Lukács evangéliuma
Mózes első könyve
Hangfelvétel
2020.03.08
Jézus és a gadaraiak - egy közösség, amely elküldte az Életadót
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Márk 5:1-20.
1Ján 3:8/b és Jn 1: 11-12.
Márk evangéliuma
János evangéliuma
János első levele
Hangfelvétel
2020.03.06
Az engedelmesség útján
Találkozások Jézussal
Fodorné Ablonczy Margit
úrvacsorás
Lukács 9:23-30.
Lukács 9:23-26.
Lukács evangéliuma
Hangfelvétel
2020.02.23
Tíz leprás - meddig tart a történetünk Jézussal?
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Lukács 17: 11-19.
János 12: 20-26.
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Hangfelvétel
2020.02.16
Bartimeus - akit nem lehetett elhallgattatni
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Zsoltárok 4.
Márk 10:46-52.
A Zsoltárok könyve
Márk evangéliuma
Hangfelvétel
2020.02.09
Kapernaumi százados - a hit embere
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Lukács 7: 1-10
Lukács 7:9 és Zsidók 11: 1-2
Lukács evangéliuma
A zsidókhoz írt levél
Hangfelvétel
2020.01.26
Jézus és Simon Péter: sorsfordító találkozás
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Lukács 5: 1-11.
1 Péter 2: 9-10.
Lukács evangéliuma
Péter első levele
Hangfelvétel
2020.01.24
Ökumenikus alkalom
Szappanos Tibor Zsoltárok 46:2-12.
Apcsel 27:18-28:10.
A Zsoltárok könyve
Az apostolok cselekedetei
Hangfelvétel
2020.01.19
Jézus és a kísértő: megerősödni a küldetésünkben
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya Máté 4: 1- 11.
Máté 4: 1-3. és Jakab 1: 16-17.
Máté evangéliuma
Jakab levele
Hangfelvétel
2020.01.12
Jézus és Keresztelő János: Kire van szüksége a világnak?
Találkozások Jézussal
Riczuné Kiss Georgina Orsolya János 1: 19-34.
János 3: 22-30.
János evangéliuma
Hangfelvétel
2020.01.05
Határtalan kegyelem
Riczuné Kiss Georgina Orsolya
úrvacsorás
Máté 2: 1-12.
Máté 1: 1-17.
Máté evangéliuma
Hangfelvétel
2020.01.01
Megmaradni a szövetségben
Riczuné Kiss Georgina Orsolya 5Mózes 8:2-18.
5Mózes 7:7-9.
Mózes ötödik könyve
Hangfelvétel
2019.12.29
Hogyan tovább karácsony után?
dr. Vassné Baki Ilona Lukács 2: 21-40.
Lukács 2: 36-38.
Lukács evangéliuma
Hangfelvétel
2019.12.25
Karácsony - díszletek nélkül
Riczuné Kiss Georgina Orsolya János 1:1-18.
János 3:16-17
János evangéliuma
Hangfelvétel

Oldalak