Újraindulnak istentiszteleteink az Imaházban

Örömmel adjuk tudtul, hogy 2021. január 31-től újraindulnak Imaházunkban a vasárnapi istentiszteletek.

Két istentiszteletet tartunk, az alábbi rend szerint:

  • 8:30-tól nyugdíjasok, és a gyermekeket nem nevelő dolgozók részére,
  • 10:00-tól iskolás vagy kisebb gyermekeket nevelő családok részére.

A 10 órási istentiszteleten gyermekalkalom is lesz.

Ökumenikus Istentisztelet

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 

melyet a 2021. évi Ökumenikus Imahét alkalmából tartunk 2021. január 24-én, vasárnap 17 órától a Hetényegyházi Római Katolikus Templomban.

Igét hirdet: Riczuné Kiss Georgina Orsolya református lelkipásztor

A liturgiát vezeti: Szappanos Tibor, római katolikus plébános

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt közös Igehallgatásra, imádságra, könyörgésre!

Adventi Ige-fonal 23.

 Lukács evangéliuma 23. fejezet

 

 

Ezután valamennyien elindultak, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni: Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: Te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok még erősebben kiáltozták: Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig.

Adventi Ige-fonal 22.

 Lukács evangéliuma 22. fejezet

 

 

Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől.
A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság.

Adventi Ige-fonal 21.

 Lukács evangéliuma 21. fejezet

 

 

Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.

 

Adventi Ige-fonal 19.

Lukács evangéliuma 19. fejezet

 

 

Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie.

Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg.

Oldalak